Οι συνθέσεις αποτελούν μια μικρογραφία κήπων, αποτελούνται από διάφορα είδη φυτών σε διαφορετικά χρώματα. Τα φυτά επιλέγονται από εμάς με προσοχή έτσι ώστε να έχουν τις ίδιες συνήθειες.

Μέσα στις συνθέσεις μπορούμε να μπερδέψουμε διάφορα στοιχεία όπως ξυλάκια πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Recommended Posts