Η Σανσιβέρια είναι ένα φυτό ανθεκτικό σε κακές συνθήκες φωτισμού. Είναι σχετικά αργό στην ανάπτυξη και δεν χρειάζεται επομένως τακτικές αλλαγές στη γλάστρα. Το πότισμα της είναι αρκετά αραιό. Είναι ένα από τα καλύτερα φυτά για χώρους τους οποίους δεν μπορούμε να επισκεφτούμε συχνά.

Recommended Posts